PRO-LOG: kanalizacje, wodociągi, ciepłownictwo

Informacje o Firmie

PRO-LOG spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 135 jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście, od dnia 20.11.2001r., pod numerem KRS 0000058131. Firma nasza jest kontynuatorem PRO-LOG spółka cywilna działającej od 4.12.1996r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu. Realizujemy roboty inżynieryjne i instalacyjne.

Posiadamy własną bazę transportowo-sprzętową oraz nowoczesny sprzęt specjalistyczny, pozwalający na kompleksową realizację skomplikowanych robót w najnowszych technologiach.

Dysponujemy stałą, wykwalifikowaną kadrą techniczną i wykonawczą, sprawdzoną na wielu budowach w okresie działalności firmy. Pracownicy nadzoru technicznego posiadają uprawnienia do kierowania, nadzoru, projektowania oraz kontroli budowy i robót w zakresie profilu działania firmy.

W roku 2005 PRO – LOG Sp. z o.o. ustanowiła politykę jakości oraz wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9000, który jest utrzymany do dnia dzisiejszego.