PRO-LOG: kanalizacje, wodociągi, ciepłownictwo

Oferta handlowa

Realizujemy roboty inżynieryjne i instalacyjne w zakresie:

 • sieci i przyłącza wodociągowe z rur stalowych, PCV, PE oraz żeliwa sferoidalnego,
 • sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur betonowych, żelbetowych, PCV, PE, włókien poliestrowych,
 • sieci ciepłownicze w technologii rur preizolowanych,
 • sieci i przyłącza gazowe z rur stalowych i PE,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • separatory substancji ropopochodnych,
 • przeciski, przewierty oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników,
 • ujęcia wody i stacje uzdatniania wody,
 • kotłownie gazowe i olejowe, oraz stacje wymienników ciepła,
 • instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o., gazowe, wentylacji mechanicznej itp.
 • punktowe naprawy rur metodą bezwykopową Packerem od 150 do 600mm
 • inspekcje telewizyjne rur i kanałów kamerą RTE 70/800 do 600mm

 

Poza robotami budowlanymi, remontowymi i inwestycyjnymi wykonujemy również prace  projektowe, co stwarza możliwość kompleksowej realizacji zleceń.
 Gwarantujemy terminowe wykonawstwo usług zgodnie ze sztuką budowlaną, inżynierską, przy  zachowaniu wysokich standardów jakościowych.

 

 

Image and video hosting by TinyPic

Technologia punktowej naprawy rur.