PRO-LOG: kanalizacje, wodociągi, ciepłownictwo

RealizacjeWykaz ważniejszych robót lata 2016-2021

Nazwa zadania

od      do Zakres robót Inwestor

"Budowa sieci gazowej z przyłączami w m. Stadła, Podegrodzie - etap 2"

 

I.2021 XI.2021

• budowa sieci gazowej sr/c z rur PE100RC SDR17,6 Dn225mm - 1976,0 mb

• budowa sieci gazowej sr/c z rur PE100RC SDR17,6 Dn90mm - 269,0 mb   

• budowa sieci gazowej sr/c z rur PE100RC SDR11 Dn63mm - 861,0 mb    

 • budowa przyłączy gazowych z rur PE100RC SDR11 Dn25mm - 331,5 mb

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

"Przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100RC SDR 17,6 Dn125mm na działkach nr 79/2, 82, 83/2, 84 w m. Ptaszkowa, gmina Grybów"

 

VI.2021 VI.2021

• przebudowa sieci gazowej sr/c z rur PE100RC SDR17,6 Dn125mm - 169,0 mb

• rura osłonowa PE100RC SDR17,6 Dn250mm - 51,0 mb      

 

Rapdach Sp. z o.o.

"Instalacja odwadniająca dla budynku Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, gmina Zakliczyn"

 

XII.2020 X.2021

• budowa rurociągu tłocznego z rur PE Ø90mm - 15,38 mb

• budowa rurociągu drenarskiego z rur PP Ø160mm - 532,87 mb      

• budowa rurociągu drenarskiego z rur PP Ø110mm - 284,02 mb

• budowa przepompowni wód drenażowych - 1 szt.

 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
"Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka –    Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200 długości ok. 16,13 km" VIII.2020 I.2021

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø225mm - 56,0 mb       

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U Ø160mm -  28,0 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U Ø400mm -  440,0 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø315mm -  77,7 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø160mm -  29,0 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø125mm -  206,0 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø110mm -  22,5 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø90mm -  10,4 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø63mm -  12,6 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø32mm -  37,0 mb

 

INTERCOR sp. z o.o.

"Wykonanie przebudowy sieci gazowej śr/c w ramach zadania pn. 'Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów w wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - Zakłady Wiśniowski' w Wielogłowych"

 

II.2020 I.2021

 • przebudowa sieci gazowej śr/c z rur PE100 SDR17,6 Ø125mm na Ø315mm - 298,0 mb       

 • budowa przyłącza do stacji gazowej z rur PE Ø160mm -  14,50 mb

 • montaż zasuwy Ø150 -  1szt.

 • wykonanie fundamentu żelbetowego pod stację redukcyjno - pomiarową o wymiarze ławicy 0,2x1,2m i wielkości 5,4x2,22m - 1kpl

 

Wiśniowski Sp. z o.o.

"Projekt i przebudowa gazociągu śr/c dla m. Dąbrowa - Zabełcze na odcinku od dz. nr 507/5 w m. Wielogłowy do dz. nr 121/2 w m. Librantowa" XI.2019 V.2021

 • budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100RC SDR17,6 Ø315mm - 7500,0 mb       

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

"Budowa sieci wodociągowej z komorami wodomierzowymi" X.2019 XII.2019

 • budowa sieci wodociągowej przewiertem sterowanym z rur PE Ø110mm - 93,0 mb       

 • budowa sieci wodociągowej przewiertem sterowanym z rur PE Ø160mm -  369,0 mb

 • przewiert sterowany rurą Ø75mm -  225,0 mb

 • budowa komory wodomierzowej żelbetowej 200x240x190cm -  1 kpl

 • budowa komory wodomierzowej żelbetowej 240x350x187cm -  1 kpl

Wiśniowski Sp. z o.o.

"Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic I Brygady i Al. Piłsudskiego             - Etap I" VIII.2019 I.2020

 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PE Ø1200mm - 161,0 mb       

 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PE Ø1000mm -  12,50 mb

 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PE Ø600mm -  32,50 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø600mm -  97,00 mb

 • budowa separatora

Sądeckie Wodociągi

Sp. z o.o.

"Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi Łychów w Bochni - roboty budowlane branży wodociągowo- sanitarnej wraz z robotami ziemnymi" VII.2019 XII.2019

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø315mm - 123,0 mb       

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200mm -  180,00 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160mm -  6,00 mb

 • budowa zbiornika przelewowego

 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PP Ø500mm -  216,00 mb

 • budowa kanalizacji deszczowej z rur PP Ø315mm -  3,00 mb

 • budowa przepompowni wód opadowych

 • budowa kanalizacji odwadniającej skarpę z rur żelbet. Ø500mm -  51,00 mb

 • budowa kanalizacji odwadniającej skarpę z rur żelbet. Ø400mm -  48,00 mb

 • budowa kanalizacji odwadniającej skarpę z rur PVC Ø200mm -  18,00 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø225mm -  77,00 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø90mm -  6,00 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø50mm -  10,00 mb

 • budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø32mm -  16,00 mb

 

AARSLEFF Sp. z o.o.
"Przepompownia wód potoku Wielopolanka wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą" I.2019 V.2019

 • Ubezpieczenie potoku Wielopolanka wraz z przelewem -  18,00 mb

 • Żelbetowy kanał wlotowy o szer. 8m -  5,00 mb

 • Przepompownia o wym. 8m x 5,8m x 7,1m

 • 3 Rurociągi tłoczne Ø800mm z klapami zwrotnymi -  30,00 mb

 • Wylot żelbetowy o wym. 8,7m x 5,4m x 2,6m

 • Kanał wylotowy -  23,00 mb

 • Rampa wałowa -  18,00 mb

 

Wiśniowski Sp. z o.o.
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borownicach etap I realizowana w ramach projektu pn.  "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" VI.2017 XII.2018

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø200mm - 493,5 mb       

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø250mm -  31,00 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200mm -  1483,00 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160mm -  229,50 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø280mm -  50,50 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø63mm -  43,00 mb

 

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Piaski, Trakt Św. Kingi, Bandurskiego w Starym Sączu” V.2017 XII.2018

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø400mm - 1399,48 mb

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø200mm - 14,00 mb

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø150mm - 10,64 mb

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 Ø200mm - 24,83 mb

• przewiert sterowany kan. san. rurą PE100 RC SDR11 Ø200mm - 127,00 mb

• przewiert sterowany kan. deszczowa, rurą PE100 RC SDR11 Ø200mm - 77,00 mb

• przecisk hydrauliczny z rur kamionkowych Ø400mm - 34,80 mb

• przecisk hydrauliczny z rur PVC SN8 Ø400x11,7mm w rurze osłonowej stalowej  Ø500mm- 30,00 mb

 

Sądeckie Wodociągi

Sp. z o.o.

"Wykonanie przepustu przepychem pod DK 79 w m. Nowe Brzesko w km 318+360 (przedłużenie istniejącego przepustu nr 1)" IX.2018 X.2018

budowa przepustu z rur PE WEHOLITE (SPIRO) SN4 DN1000  - 14,00 mb

• rura ochronna stalowa Ø1420x12,5mm - 14,00 mb (przewiert)

 

ReDrog s.c.

"Przewiert sterowany sieci wodociągowej 63mm w ciągu

ul. Zawodzie w Krynicy-Zdroju"

 

IX.2018 X.2018

• budowa sieci woodociągowej z rur PE 100RC dn63x5,8mm - 17,00 mb

• w tym przewiert  rura osłonowa  Ø90mm - 16,00 mb      

 

Gmina Krynica-Zdrój

"Przewiert sterowany sieci wodociągowej 225mm w rurze ochronnej 315mm w ciągu

ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju"

 

IX.2018 X.2018

• budowa sieci woodociągowej z rur PE 100RC SDR17 Ø225x13,4mm - 34,00 mb

• w tym przewiert  rura osłonowa  Ø315mm - 32,00 mb    

   

Gmina Krynica-Zdrój
"Wykonanie przewiertów sterowanych kanalizacji deszczowej rurą GRP80000, Dn 478x21mm oraz kanalizacji sanitarnej rurą PE100 SDR17 Dn 315x18,7 mm w m. Białka Tatrzańska - budowa hotelu Bania" IX.2018 IX.2018 • przewiert sterowany kan. sanitarna, rura przewodowa PE100 RC SDR17 Dn 315x18,7mm - 15,00 mb STABIL sp. z o.o.
• przewiert sterowany kan. deszczowa, rura przeciskowa GRP80000 Dn 478x21mm -18,00mb
"Przebudowa dziedzińca klasztornego obejmującego wymianę nawierzchni utwardzonej oraz budowę odwodnienia w formie ścieku powierzchniowego i kanalizacji deszczowej - ETAP I" VII.2018 X.2018

• przebudowa kanalizacji deszczowej żeliwo sferoidalne:

DN150  - 159,30 mb

DN200  - 93,60 mb

DN250  - 54,70 mb

DN300  - 14,90 mb  

     

Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu

"Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. nr 141/8, 135, 134, 165/4, 1101/5 obr. Rytro - przewiert pod rzeką Poprad"

 

VII.2018 IX.2018

kanalizacja sanitarna z rur PE 100RC SDR11 Ø75 - 182,60 mb

• rura osłonowa PE100 SDR11 Ø160 - 127,00 mb (przewiert sterowany)

 

Urząd Gminy Rytro

"Przebudowa gazociągu n/c, budowa przyłączy wod-kan do działki nr 96/8, 97/1

ul. Paderewskiego w Nowym Sączu"

VI.2018 X.2018

• budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø160mm - 5,70 mb     

BUDOMAX Rafał i Paulina Kościółek Spółka Jawna

• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200mm - 9,00 mb

• w tym przewiert  rura ochronna PE Ø250mm - 5,00 mb       

• budowa przyłącza wodociągowego z rur PE100 TS SDR11 Dn63x5,8mm - 15,00mb (przewiert sterowany)       

• przebudowa odcinka sieci gazowej n/c PE100 SDR17,6 dn125  - 12,00 mb   

 

"Budowa odcinka gazociągu niskiego ciśnienia, wodociągu i kanalizacji deszczowej w związku z budową obiektu handl.-usł. na działkach nr 16/5, 15/7, 15/3, 81 obr 75 ul. Kopernika w Nowym Sączu" VI.2018 VIII.2018

• budowa odcinka sieci gazowej n/c PE Dn110  - 120,00 mb   

ERBET Sp. z o.o.

• przełożenie sieci wodociągowej i wykonanie przyłącza wody:

Żeliwo sferoidalne Ø100mm  - 103,00 mb

PE 40x3,7mm - 19,50 mb

PE 90x8,2 - 12,00 mb  

• wykonanie kanalizacji deszczowej:

PE 450x26,7mm (SDR17, PN10) - 32,00 mb

PVC 400x11,7mm (SDR17, PN10) - 6,00 mb       

                    

część II "Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu" XI.2017 VIII.2018

• sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do obiektów ze zbiornika PE100 SDR 17 1.0MPa Ø315mm - 207,00 mb

• sieć kanalizacyjna odprowadzająca wodę do zbiornika PP SN8 400mm - 188,00 mb

• pompownia w zbiorniku 130m3 (2 pompy o wydajności 161 l/s)

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

"Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik"

 

XI.2017 VIII.2018

• kanalizacja deszczowa i drenaż osuwiska z rur PVC Ø200mm     

 

Aarsleff Sp. z o.o.

"Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z PE Dn160 na działkach nr 381, 382/13"

 

VIII.2018 VIII.2018

• budowa odcinka sieci gazowej ś/c PE Dn160 w m. Bilsko w związku z budową budynku magazynowego - 105,00 mb

 

Inwestor prywatny -

Edward Zelek

"Przebudowa mostu na rzece Ropa w km 44+000 w ciągu drogi gminnej nr 27060K Szymbark- przysiółek Łęgi za Wodą w Szymbarku wraz z przebudową odcinka sieci gazowej"

 

VII.2018 VII.2018

• przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z PE DN50 na PE DN63 w rurze osłonowej PE DN160 przewiertem sterowanym pod rzeką Ropa w miejscowości Szymbark.

Dł. sieci gazowej DN63 - 69,00m;

Dł. przewiertu sterowanego DN160 - 63,00m

 

PUI BUDMOST

Rafał Jędrzejek

Umowa nr1 "Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów oraz budowa nowych obiektów wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - Zakłady Wiśniowski"

 

II.2018 III.2018

• przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø315mm - 218,50 mb

• instalacja zewnętrzna kanalizacji PVC Ø200mm  - 204,80 mb

• kanalizacja tłoczna PE100 RC SDR17 Ø225 - 82,40 mb

• montaż i rozruch przepompowni ścieków

 

WIŚNIOWSKI

Sp. z o.o. S.K.A.

„Budowa studni spustowej na sieci wodociągowej w Skrudzinie, gmina Stary Sącz” XII.2017 XII.2017

• wykonanie przyłącza wodociągowego z żeliwa sferoidalnego Ø100 – 1,58 m
• budowa studni spustowej Ø1000 – 1 szt.
• zasuwa Ø100 – 1szt.

 

Sądeckie Wodociągi
„Wymiana sieci wodociągowej w ul. Morawskiego i ul. Dąbrowskiego w Starym Sączu”,  IX.2017 XI.2017

• Wymiana rurociągu PE Ø32 – 38,1 m
• Wymiana rurociągu PE Ø40 – 67,84 m
• Wymiana rurociągu PE Ø50 – 6,66 m
• Wymiana rurociągu PE Ø60 – 28,67 m
• Wymiana rurociągu PE Ø90 – 73,76 m
• Wymiana rurociągu PE Ø160 – 32,09 m

 

Sądeckie Wodociągi
Urząd Gminy Korzenna
Korzenna 325,
33- 322 Korzenna
IX.2017 IX.2017

• wykonanie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia PE Ø50mm na PEØ63mm, L=92,5mb na dz. nr 533/4, 532/28, 370/1, 532/29, 559/5, 533/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Korzenna, Gmina Korzenna;
• w tym przewiert sterowany Ø110mm, rura osłonowa dla gazociągu L=63mb

 

Urząd Gminy Korzenna

Gospodarstwo Pasieczne
„Sądecki Bartnik” Sp. Z o.o.
Stróże 235
33-331 Stróże

 

VIII.2017 VIII.2017

• budowa odcinka gazociągu s/c PE100 SDR11 Ø63mm, długości L=54mb na działce nr 202 w miejscowości Stróże.

 

Gospodarstwo Pasieczne
„Sądecki Bartnik”

„Budowa obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w Krzywaczce w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka-Skawina z rozbiórką istniejącego mostu”:

 

VII.2017 VIII.2017

• przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia: sieć gazowa z rur PE 100RC, SDR 11 DN/dn 90, L= 38m;

• układ zaporowo-upustowy Dn 80 – 2 komplety

 

EUROVIA POLSKA S.A.
"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. na ulicy Radzieckiej i Orkana w Nowym Sączu". 30.III.2017 VIII.2017

• z rur PE Ø110 – 388,04 mb
• z rur PE Ø80 – 1,92 mb
• z rur PE Ø50 – 2,81 mb
• z rur PE Ø40 – 62,45 mb
• z rur PE Ø32 – 15,91 mb

 

Sądeckie Wodociągi

• z rur PVC Ø200 – 52,47 mb
• z rur PVC Ø160 – 37,22 mb

 

„Rozbiórka i budowa mostu na potoku Kamienica w m. Nowa Wieś w km 89+304  w ciągu drogi krajowej nr 75 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej” V.2016 IX.2016

• przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z PE

BMD Budownictwo Mosty- Drogi Sp. z o.o.

• budowa kanalizacji deszczowej związaną z budową obiektu mostowego.

 

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej” VIII.2015 VII.2017

• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø180 PE – 231,45m
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø225 PE – 515,14m
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø160 PCV – 5.196,45m
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø200 PCV – 1.324,01m
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø200 KAM – 1.0318,82m
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø250 KAM – 656,80m
• wykonanie nawierzchni asfaltowej – 2.973,03 m

 

Sądeckie Wodociągi
Budowa kolektorów sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wraz z czterema przepompowniami ścieków zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz” 12.V.2015 31.V.2016r.

Kanalizacja sanitarna:

•  rury kamionkowe Ø200 - 3935,54
•  rury kamionkowe Ø150 - 308,84 mb
• rury PE Ø 90 (tłoczna) - 640,95 mb
• rury PVC Ø 200 mm – 364,78 mb
• rury PVC Ø 160 mm – 932,88 mb
• przepompownie ścieków – 4szt.

Sądeckie Wodociągi

Wodociąg:

• z rur żeliwnych Ø 150 mm -2129,34 mb
• z rur żeliwnych Ø 100 mm – 723,05 mb
• z rur żeliwnych Ø 80 mm – 19,35 mb
• z rur PE Ø 63 mm – 1048,71 mb
• z rur PE Ø 50 mm – 169,21 mb
• z rur PE Ø 40 mm- 798,91 mb
• z rur PE Ø 32 mm – 280,35 mb