PRO-LOG: kanalizacje, wodociągi, ciepłownictwo

RealizacjeWykaz ważniejszych robót lata 2014-2018

Nazwa zadania od      do Zakres robót Inwestor
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borownicach etap I realizowana w ramach projektu pn.  "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" VI.2017 XII.2018

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø200mm - 493,5 mb       

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø250mm -  31,00 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200mm -  1483,00 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160mm -  229,50 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø280mm -  50,50 mb

 • budowa kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø63mm -  43,00 mb

 

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Piaski, Trakt Św. Kingi, Bandurskiego w Starym Sączu” V.2017 XII.2018

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø400mm - 1399,48 mb

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø200mm - 14,00 mb

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø150mm - 10,64 mb

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 Ø200mm - 24,83 mb

• przewiert sterowany kan. san. rurą PE100 RC SDR11 Ø200mm - 127,00 mb

• przewiert sterowany kan. deszczowa, rurą PE100 RC SDR11 Ø200mm - 77,00 mb

• przecisk hydrauliczny z rur kamionkowych Ø400mm - 34,80 mb

• przecisk hydrauliczny z rur PVC SN8 Ø400x11,7mm w rurze osłonowej stalowej  Ø500mm- 30,00 mb

 

Sądeckie Wodociągi

Sp. z o.o.

"Wykonanie przepustu przepychem pod DK 79 w m. Nowe Brzesko w km 318+360 (przedłużenie istniejącego przepustu nr 1)" IX.2018 X.2018

budowa przepustu z rur PE WEHOLITE (SPIRO) SN4 DN1000  - 14,00 mb

• rura ochronna stalowa Ø1420x12,5mm - 14,00 mb (przewiert)

 

ReDrog s.c.

"Przewiert sterowany sieci wodociągowej 63mm w ciągu

ul. Zawodzie w Krynicy-Zdroju"

 

IX.2018 X.2018

• budowa sieci woodociągowej z rur PE 100RC dn63x5,8mm - 17,00 mb

• w tym przewiert  rura osłonowa  Ø90mm - 16,00 mb      

 

Gmina Krynica-Zdrój

"Przewiert sterowany sieci wodociągowej 225mm w rurze ochronnej 315mm w ciągu

ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju"

 

IX.2018 X.2018

• budowa sieci woodociągowej z rur PE 100RC SDR17 Ø225x13,4mm - 34,00 mb

• w tym przewiert  rura osłonowa  Ø315mm - 32,00 mb    

   

Gmina Krynica-Zdrój
"Wykonanie przewiertów sterowanych kanalizacji deszczowej rurą GRP80000, Dn 478x21mm oraz kanalizacji sanitarnej rurą PE100 SDR17 Dn 315x18,7 mm w m. Białka Tatrzańska - budowa hotelu Bania" IX.2018 IX.2018 • przewiert sterowany kan. sanitarna, rura przewodowa PE100 RC SDR17 Dn 315x18,7mm - 15,00 mb STABIL sp. z o.o.
• przewiert sterowany kan. deszczowa, rura przeciskowa GRP80000 Dn 478x21mm -18,00mb
"Przebudowa dziedzińca klasztornego obejmującego wymianę nawierzchni utwardzonej oraz budowę odwodnienia w formie ścieku powierzchniowego i kanalizacji deszczowej - ETAP I" VII.2018 X.2018

• przebudowa kanalizacji deszczowej żeliwo sferoidalne:

DN150  - 159,30 mb

DN200  - 93,60 mb

DN250  - 54,70 mb

DN300  - 14,90 mb  

     

Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu

"Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. nr 141/8, 135, 134, 165/4, 1101/5 obr. Rytro - przewiert pod rzeką Poprad"

 

VII.2018 IX.2018

kanalizacja sanitarna z rur PE 100RC SDR11 Ø75 - 182,60 mb

• rura osłonowa PE100 SDR11 Ø160 - 127,00 mb (przewiert sterowany)

 

Urząd Gminy Rytro

"Przebudowa gazociągu n/c, budowa przyłączy wod-kan do działki nr 96/8, 97/1

ul. Paderewskiego w Nowym Sączu"

VI.2018 X.2018

• budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø160mm - 5,70 mb     

BUDOMAX Rafał i Paulina Kościółek Spółka Jawna

• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200mm - 9,00 mb

• w tym przewiert  rura ochronna PE Ø250mm - 5,00 mb       

• budowa przyłącza wodociągowego z rur PE100 TS SDR11 Dn63x5,8mm - 15,00mb (przewiert sterowany)       

• przebudowa odcinka sieci gazowej n/c PE100 SDR17,6 dn125  - 12,00 mb   

 

"Budowa odcinka gazociągu niskiego ciśnienia, wodociągu i kanalizacji deszczowej w związku z budową obiektu handl.-usł. na działkach nr 16/5, 15/7, 15/3, 81 obr 75 ul. Kopernika w Nowym Sączu" VI.2018 VIII.2018

• budowa odcinka sieci gazowej n/c PE Dn110  - 120,00 mb   

ERBET Sp. z o.o.

• przełożenie sieci wodociągowej i wykonanie przyłącza wody:

Żeliwo sferoidalne Ø100mm  - 103,00 mb

PE 40x3,7mm - 19,50 mb

PE 90x8,2 - 12,00 mb  

• wykonanie kanalizacji deszczowej:

PE 450x26,7mm (SDR17, PN10) - 32,00 mb

PVC 400x11,7mm (SDR17, PN10) - 6,00 mb       

                    

część II "Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu" XI.2017 VIII.2018

• sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do obiektów ze zbiornika PE100 SDR 17 1.0MPa Ø315mm - 207,00 mb

• sieć kanalizacyjna odprowadzająca wodę do zbiornika PP SN8 400mm - 188,00 mb

• pompownia w zbiorniku 130m3 (2 pompy o wydajności 161 l/s)

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

"Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik"

 

XI.2017 VIII.2018

• kanalizacja deszczowa i drenaż osuwiska z rur PVC Ø200mm     

 

Aarsleff Sp. z o.o.

"Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z PE Dn160 na działkach nr 381, 382/13"

 

VIII.2018 VIII.2018

• budowa odcinka sieci gazowej ś/c PE Dn160 w m. Bilsko w związku z budową budynku magazynowego - 105,00 mb

 

Inwestor prywatny -

Edward Zelek

"Przebudowa mostu na rzece Ropa w km 44+000 w ciągu drogi gminnej nr 27060K Szymbark- przysiółek Łęgi za Wodą w Szymbarku wraz z przebudową odcinka sieci gazowej"

 

VII.2018 VII.2018

• przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z PE DN50 na PE DN63 w rurze osłonowej PE DN160 przewiertem sterowanym pod rzeką Ropa w miejscowości Szymbark.

Dł. sieci gazowej DN63 - 69,00m;

Dł. przewiertu sterowanego DN160 - 63,00m

 

PUI BUDMOST

Rafał Jędrzejek

Umowa nr1 "Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów oraz budowa nowych obiektów wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - Zakłady Wiśniowski"

 

II.2018 III.2018

• przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø315mm - 218,50 mb

• instalacja zewnętrzna kanalizacji PVC Ø200mm  - 204,80 mb

• kanalizacja tłoczna PE100 RC SDR17 Ø225 - 82,40 mb

• montaż i rozruch przepompowni ścieków

 

WIŚNIOWSKI

Sp. z o.o. S.K.A.

„Budowa studni spustowej na sieci wodociągowej w Skrudzinie, gmina Stary Sącz” XII.2017 XII.2017

• wykonanie przyłącza wodociągowego z żeliwa sferoidalnego Ø100 – 1,58 m
• budowa studni spustowej Ø1000 – 1 szt.
• zasuwa Ø100 – 1szt.

 

Sądeckie Wodociągi
„Wymiana sieci wodociągowej w ul. Morawskiego i ul. Dąbrowskiego w Starym Sączu”,  IX.2017 XI.2017

• Wymiana rurociągu PE Ø32 – 38,1 m
• Wymiana rurociągu PE Ø40 – 67,84 m
• Wymiana rurociągu PE Ø50 – 6,66 m
• Wymiana rurociągu PE Ø60 – 28,67 m
• Wymiana rurociągu PE Ø90 – 73,76 m
• Wymiana rurociągu PE Ø160 – 32,09 m

 

Sądeckie Wodociągi
Urząd Gminy Korzenna
Korzenna 325,
33- 322 Korzenna
IX.2017 IX.2017

• wykonanie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia PE Ø50mm na PEØ63mm, L=92,5mb na dz. nr 533/4, 532/28, 370/1, 532/29, 559/5, 533/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Korzenna, Gmina Korzenna;
• w tym przewiert sterowany Ø110mm, rura osłonowa dla gazociągu L=63mb

 

Urząd Gminy Korzenna

Gospodarstwo Pasieczne
„Sądecki Bartnik” Sp. Z o.o.
Stróże 235
33-331 Stróże

 

VIII.2017 VIII.2017

• budowa odcinka gazociągu s/c PE100 SDR11 Ø63mm, długości L=54mb na działce nr 202 w miejscowości Stróże.

 

Gospodarstwo Pasieczne
„Sądecki Bartnik”

„Budowa obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w Krzywaczce w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka-Skawina z rozbiórką istniejącego mostu”:

 

VII.2017 VIII.2017

• przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia: sieć gazowa z rur PE 100RC, SDR 11 DN/dn 90, L= 38m;

• układ zaporowo-upustowy Dn 80 – 2 komplety

 

EUROVIA POLSKA S.A.
"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. na ulicy Radzieckiej i Orkana w Nowym Sączu". 30.III.2017 VIII.2017

• z rur PE Ø110 – 388,04 mb
• z rur PE Ø80 – 1,92 mb
• z rur PE Ø50 – 2,81 mb
• z rur PE Ø40 – 62,45 mb
• z rur PE Ø32 – 15,91 mb

 

Sądeckie Wodociągi

• z rur PVC Ø200 – 52,47 mb
• z rur PVC Ø160 – 37,22 mb

 

„Rozbiórka i budowa mostu na potoku Kamienica w m. Nowa Wieś w km 89+304  w ciągu drogi krajowej nr 75 wraz z budową i rozbiórką drogi tymczasowej” V.2016 IX.2016

• przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z PE

BMD Budownictwo Mosty- Drogi Sp. z o.o.

• budowa kanalizacji deszczowej związaną z budową obiektu mostowego.

 

Roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej E 30/ C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów etap III na odcinku Tarnów- Dębica w km 80+200 – 111+500”:  III.2016 IX.2016

• przebudowa sieci gazowych kolidujących z linią kolejową oraz z przebudowywanymi drogami Sieci gazowe km 81+079; sieć gazowa z rur PEØ160x14,6mm PEØ100 SDR11, L=47,7m; sieć gazowa z rur PEØ63x5,8 mm PEØ100 SDR11, L=23,3m
• przebudowa sieci gazowych kolidujących z linią kolejową oraz z przebudowywanymi drogami Sieci gazowe km 81+864; sieć gazowa z rur PEØ63x5,8 mm PEØ100 SDR11, L=65,5m; sieć gazowa z rur PEØ25x3,0mm PEØ100 SDR11, L=34,9m
27 240,00 zł netto
• przebudowa sieci gazowych kolidujących z linią kolejową oraz z przebudowywanymi drogami Sieci gazowe km 82+720; sieć gazowa z rur PEØ50x4,6mm PEØ100 SDR11, L=52,8m
• usunięcie kolizji gazowych w km 82+650 - 82+800; sieć gazowa z rur PEØ50x4,6mm PEØ100 SDR11, L=204,3m
• przebudowa sieci gazowych kolidujących z linią kolejową oraz z przebudowywanymi drogami Sieci gazowe km 84+900; sieć gazowa z rur PEØ75x6,8 mm PEØ100 SDR11, L=38,6m
• przebudowa sieci gazowych kolidujących z linią kolejową oraz z przebudowywanymi drogami Sieci gazowe km 85+000; sieć gazowa z rur PEØ50x4,6mm PEØ100 SDR11, L=72,4 m; sieć gazowa z rur PEØ25x3,0mm PEØ100 SDR11, L=29,2m
• przebudowa sieci gazowych kolidujących z linią kolejową oraz z przebudowywanymi drogami Sieci gazowe km 85+100a; sieć gazowa z rur PEØ50x4,6mm PEØ100 SDR11, L=63,2m
• przebudowa sieci gazowych kolidujących z linią kolejową oraz z przebudowywanymi drogami Sieci gazowe km 85+100b; sieć gazowa z rur PEØ25x3,0mm PEØ100 SDR11, L=26m
• przebudowa sieci gazowych kolidujących z linią kolejową oraz z przebudowywanymi drogami Sieci gazowe km 98+700; sieć gazowa z rur PEØ40x3,7mm PEØ100 SDR11, L=7,5m; sieć gazowa z rur PEØ50x4,6mm PEØ100 SDR11, L=95,2m; sieć gazowa z rur PEØ25x3,0mm PEØ100 SDR11, L=4,6m
• przebudowa sieci gazowych kolidujących z linią kolejową oraz z przebudowywanymi drogami Sieci gazowe km 105+400; 105+388; sieć gazowa z rur PEØ90x8,2 mm PEØ100 SDR11, L=37,1m
• przebudowa gazociągów ETAP 2 km 105+480; sieć gazowa z rur PEØ25x3,0 mm PEØ100 SDR11, L=24; sieć gazowa z rur PEØ63x5,8 mm PEØ100 SDR11, L=20,8m; sieć gazowa z rur PEØ90x8,2 mm PEØ100 SDR11, L=98,7m 
• budowa skrzyżowania typu rondo; ul. 1 Maja- Kwiatkowskiego w Dębicy, cz. 3 SIECI SANITARNE w km 109+231; sieć gazowa z rur PEØ355x32,3mm PEØ100 SDR11, L=22,5m
• budowa skrzyżowania typu rondo; ul. Konarskiego- Głowackiego w Dębicy, cz. 3 SIECI SANITARNE w km 110+288; sieć gazowa z rur PEØ180x16,4 mm PEØ100 SDR11, L=86,2m; sieć gazowa z rur PEØ50x4,6 mm PEØ100 SDR11, L=12,5m

 

PUT INTERCOR Sp. z o.o.
 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej od Bani do Końca Wsi w Kamionce Wielkiej” VIII.2015 VII.2017

• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø180 PE – 231,45m
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø225 PE – 515,14m
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø160 PCV – 5.196,45m
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø200 PCV – 1.324,01m
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø200 KAM – 1.0318,82m
• wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø250 KAM – 656,80m
• wykonanie nawierzchni asfaltowej – 2.973,03 m

 

Sądeckie Wodociągi

„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 50 stal na PE dn 90 zlokalizowanego w ulicy Orkana w Nowym Sączu” 

 

VI.2015 VI.2015

 „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 50 stal na PE dn 90 zlokalizowanego w ulicy Orkana w Nowym Sączu” – długość – 130mb

 

Sądeckie Wodociągi
Budowa kolektorów sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wraz z czterema przepompowniami ścieków zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina Nowy Sącz” 12.V.2015 31.V.2016r.

Kanalizacja sanitarna:

•  rury kamionkowe Ø200 - 3935,54
•  rury kamionkowe Ø150 - 308,84 mb
• rury PE Ø 90 (tłoczna) - 640,95 mb
• rury PVC Ø 200 mm – 364,78 mb
• rury PVC Ø 160 mm – 932,88 mb
• przepompownie ścieków – 4szt.

Sądeckie Wodociągi

Wodociąg:

• z rur żeliwnych Ø 150 mm -2129,34 mb
• z rur żeliwnych Ø 100 mm – 723,05 mb
• z rur żeliwnych Ø 80 mm – 19,35 mb
• z rur PE Ø 63 mm – 1048,71 mb
• z rur PE Ø 50 mm – 169,21 mb
• z rur PE Ø 40 mm- 798,91 mb
• z rur PE Ø 32 mm – 280,35 mb

 

"Budowa ulicy klasy GP łączącej DK75 z ulicą Marcinkowicką w granicach miasta Nowego Sącza - przełożenie DK 28 Zator- Przemyśl" III.2014 VII.2015

• przebudowa kanalizacji sanitarnej PVC SN8 Ø200 L=36,00mb;

PRDM S.A.
• wykonanie mikrotunelingu rurą Ø800 GRP SN100000 pod wałem rzeki Dunajec L= 28,5mb

• budowa kanalizacji deszczowej Ø1000 z rur żelbetowych L=112,0mb

• budowa kanalizacji deszczowej Ø500 z rur żelbetowych L=59,0mb

• budowa kanalizacji deszczowej Ø800 PP SN8 L=245,0mb

• budowa kanalizacji deszczowej Ø600 PP SN8 L=35,0mb

• budowa kanalizacji deszczowej Ø500 PP SN8 L=288,0mb

• budowa kanalizacji deszczowej Ø400 PP SN8 L=703,0mb

• budowa kanalizacji deszczowej Ø300 PP SN8 L=320,0mb

• budowa kanalizacji deszczowej Ø200 PP SN8 L=835,0mb        

•przebudowa gazociągu średniego ciśnienia z PE Ø90 L=262,00mb

 

Przebudowa gazociągów średniego ciśnienia z PE w ramach zadania pn. „Remont trzech obiektów mostowych w miejscowości Mochnaczka Wyżna Mochnaczka Niżna w ciągu drogi krajowej nr 75”: IV.2014 IV.2014

km 96+316 Most I
Przewiert sterowany Ø160 mb 50,0 z montażem gazociągu Ø110PE
Przewiert sterowany Ø90 mb 19,0 z montażem gazociągu Ø63PE

km 98+414 Most II
Przewiert sterowany Ø160 mb 51,0 z montażem gazociągu Ø110PE
Przewiert sterowany Ø90 mb 14,0 z montażem gazociągu Ø63PE

km 100+177 Most III
Przewiert sterowany Ø160 mb 76,0 z montażem gazociągu Ø110PE
Przewiert sterowany Ø90 mb 16,0 z montażem gazociągu Ø63PE

 

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
 inż. Walenty Kuśnierz
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Węgierskiej w Nowym Sączu" VII.2014 XII.2014

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur KAM glazurowanych Ø200 - 78,00mb;

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur KAM glazurowanych Ø150 - 4,25mb;

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC typ ciężki Ø200 - 180,88mb;                   

• budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC typ ciężk Ø160 - 160,60mb;                     

• budowa kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej- przepoych hydrauliczny rurą KAM przewodową Ø200, oraz Ø150 - 141,50mb; 

 

Sądeckie Wodociągi
„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Boya-Żeleńskiego w Nowym Sączu” nr Zamówienia: TT-PO-SW-1/13. 12.VII.2013 12.V.2014

• wykonanie sieci wodociągowej z rur żeliwnych Ø100 mm – 324,49m
• wykonanie sieci wodociągowej z rur żeliwnych Ø80 mm- 2,14m
• wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø63mm – 20,89m
• wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø32mm – 225,59m
• wykonanie nawierzchni asfaltowej – 2.305,253m2
• ułożenie krawężników – 316,1m
• ułożenie chodnika z kostki brukowej – 710,585 m2
• wykonanie obrzeży – 238,8m
• odtworzenie nawierzchni betonowej – 26,78 m2

Sądeckie Wodociągi